BİZE GELEN KİTAPLAROrta Kuşak

TÜRKÇEDE İLK KEZ YAYIMLANAN TEHLİKE, SUÇ ve HAKLAR

AYRINTI YAYINLARI’NIN FOUCAULT KİTAPLIĞI, TÜRKÇEDE İLK KEZ YAYIMLANAN TEHLİKE, SUÇ ve HAKLAR ile DEVAM EDİYOR!

 

   Ayrıntı Yayınları’nın Foucault Kitaplığı, daha önce dilimizde hiç yayımlanmamış olan Tehlike, Suç ve Haklar: Michel Foucault ile Jonathan Simon’ın Söyleşisi ile genişliyor! Jonathan Simon’ın Foucault’yla 1983’te yaptığı söyleşiden oluşan kitap, Utku Özmakas’ın çevirisi ve Stuart Elden’in Türkçe baskısına özel önsözüyle okurlarla buluşuyor. Fransız düşünürün diğer metinleriyle yan yana okunabilecek olan söyleşi, Foucault’nun ceza ve riskin tasnifine yönelik ilgisinin ömrü boyunca hiç solmadığını bir kez daha gösteriyor.

    Ayrıntı Yayınları’nın 2022’de başlattığı Foucault Kitaplığı projesi kapsamında Michel Foucault’nun daha önce yayımlanan kitaplarına yenileri eklenirken diğer yandan da Fransız filozofun en temel metinleri, özel olarak kurulan bir ekiple yeniden çevriliyor. Yayınevi, Atlas Publishing Lab’in proje koordinatörlüğünü üstlendiği Foucault Kitaplığı kapsamında Michel Foucault’nun tüm külliyatını yayımlayacak.

   Tenin İtirafları ve Hapishaneye “Alternatifler” eserlerinin ardından Tehlike, Suç ve Haklar: Michel Foucault ile Jonathan Simon’ın Söyleşisi, Foucault Kitaplığı’nın üçüncü kitabı olarak Utku Özmakas’ın çevirisiyle Türkçede ilk kez okurlarla buluşuyor.

İngilizcede 2016’da yayımlanan metin Michel Foucault ile Jonathan Simon arasında Ekim 1983’te San Francisco’da yapılan bir konuşma kaydının yazıya dökülmesiyle ortaya çıktı. Foucault ve Simon’ın, filozofun 1977’de verdiği “19. Yüzyıl Adli Psikiyatrisinde ‘Tehlikeli Kişi’ Kavramına Dair” başlıklı konferansını ele alarak başladıkları sohbetleri, hukuk sisteminde tehlike, suç, sorumluluk ve haklar üzerine bir tartışmaya evriliyor. Bu söyleşi metnine Stuart Elden’in Türkçe baskıya yazdığı kısa önsöz, İngilizce baskıya yazdığı giriş ve Simon’un söyleşiye dair geriye dönük yorumu eşlik ediyor.

    Tehlike, Suç ve Haklar: Michel Foucault ile Jonathan Simon’ın Söyleşisi, Foucault Kitaplığı’nın diğer çalışmalarıyla birlikte, raflarda ve internet satış sitelerinde!

Bilgi için:         ayrintiyayingrubu.com

instagram.com/ayrintiyayinlari

twitter.com/AYRINTIYAYINEVI

facebook.com/ayrintiyayinevi

MICHEL FOUCAULT HAKKINDA

Michel Foucault 1926’da Poitiers’de doğmuştur. 1946’da Fransa’nın en önemli eğitim kurumla­rından École Normale Supérieure’e kabul edilir. Felsefe ve psikoloji okur. 1950’de girdiği Fransız Komünist Partisi’nden 1952’de ayrılır. Bir süre hastanelerde psikolog olarak çalışır. 1953’te Alt­husser’in yerine École Normale’de felsefe asistanı olur ve psikoloji eğitimine devam eder. Paris Psikoloji Enstitüsü’nden psikopatoloji ve deneysel psikoloji diplomaları alır. Marksist bir bakış açısıyla yazdığı ilk kitabı Maladie mentale et personnalité’dir (1954, Akıl Hastalığı ve Kişilik). Bu kitap, 1962 yılında gözden geçirilerek yeniden basılmış ve adı Maladie Mentale et Psychologie [Akıl Hastalığı ve Psikoloji, Çev. Emre Bayoğlu, Ayrıntı, 2013] olarak değiştirilmiştir. Sonra Ge­orges Dumézil’in tavsiyesiyle İsveç Uppsala’daki Maison de France’a direktör olur. Burada His­toire de la folie à l’âge classique [Deliliğin Tarihi, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge, 1992] üzerine çalışmaya başlar ve tamamlayıp Clermont-Ferrand Üniversitesi’nde psikoloji dersleri verdikten sonra felsefe bölümünün başına geçer. Aynı yıl Gilles Deleuze’le tanışır. Bir yıl sonra Georges Bataille’ın kurmuş olduğu Critique dergisinin yayın kuruluna girer ve Naissance de la clinique [Kliniğin Doğuşu, Çev. İnci Malak Uysal, Epos, 2002] adlı kitabını yayımlar. 1966’da ilk baskısı bir ayda tükenen ve büyük tartışmalara neden olan Les mots et les choses [Kelimeler ve Şeyler, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge, 1994] çıkar. 1969’da Foucault’nun Kelimeler ve Şeyler’de kullandığı yöntemi açıklama denemesi olan L’Archéologie du savoir [Bilginin Arkeolojisi, Çev. Veli Urhan, Ayrıntı, 2011] yayımlanır. 1970’te Fransa’nın en prestijli kurumlarından Collège de France’ta kendisi için kurulan “Düşünce Sistemleri Tarihi” kürsüsüne seçilir. Bunun ardından Groupe Information sur les Prisons (G.I.P.: Hapishaneler Üzerine Enformasyon Grubu) adlı oluşumun kurucularından biri olur. Gerek bu grup gerek adalet, tıp, psikiyatri ve cinsellikle ilgili bir dizi mücadele çevresinde yeni bir politik etkinlik biçiminin öncülüğünü yapar. Geleneksel parti politikalarının dışına çıkan bu etkinlik biçimi yeni bir eylem ve entelektüel anlayışını da bera­berinde getirmiştir. 1973’te Bir Aile Cinayeti, (Çev. Alev Özgüner, Erdoğan Yıldırım, Ayrıntı, 2007) kitabı yayımlanır ve Sartre, Maurice Clavel’le birlikte Libération gazetesinin kuruluşuna katılır. 1975’te Surveiller et punir: Naissance de la prison [Hapishanenin Doğuşu, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge, 2013] yayımlanır. İktidar ilişkileri, teknikleri, stratejileri ve taktiklerinin yani modern Batı toplumlarında öznelliği kurma biçimlerinin analizini yaptığı bu kitap olağanüstü bir ilgi görür. 1976’da Histoire de la sexualité [Cinselliğin Tarihi, Çev. Hülya Uğur Tanrıöver, Ayrıntı, 2003] başlıklı ve altı cilt olmasını planladığı dizinin ilk kitabı La volonté de savoir (Bilme İstenci) çıkar. Özgürleşmenin yerine alternatif olarak kendini yaratmayı ve arzunun özgürleş­mesi yerine zevki yoğunlaştırmayı öne çıkaran bakış açısını bu son kitabının ardından geliştirir. Cinselliğin Tarihi‘nin sekiz yıl sonra yayımlanan ikinci ve üçüncü ciltlerine kadar geçen süre içinde önde gelen Fransız entelektüelleriyle birlikte İspanya’dan Polonya’ya çeşitli baskıcı rejim­lere karşı yürütülen uluslararası kampanyalara katılır. Bütün bu süreç içinde irili ufaklı birçok kitap, makale ve söyleşisi yayımlanır: Raymond Roussel [1963; Ölüm ve Labirent, Çev. Savaş Kılıç, Koç Üniversite Yay., 2013]; La grande étrangère [1963, 1964, 1971 (2013); Büyük Yabancı, Çev. Savaş Kılıç, Metis Yay., 2015]; Le beau danger Entretien avec Claude Bonnefoy [1968; Güzel Tehlike, Çev. Savaş Kılıç, Metis Yay., 2013]; Ceci n’est pas une pipe [1973; Bu Bir Pipo Değildir, Çev. Selahattin Hilav, YKY, 2005]; Il faut defendra la societe [1976 (1992); Toplumu Savunmak Gerekir, Çev. Şehsuvar Aktaş, YKY, 2008]; L’origine de I’hermeneutique de soi [1980 (2013); Hermenötiğin Kökeni, Çev. Şule Çiltaş Solmaz, Ayrıntı, 2017]; Colloqui con Foucault (Remarks on Marx), [1981; Marx’tan Sonra, Çev. Gökhan Aksay, Olvido, 2019]; Discours et vérité & La parresia [1983 (2001); Söylem ve Hakikat, Çev. Kerem Eksen, Ayrıntı Yay., 2005]; Cours au Collège de France [2004; Collège de France Dersleri (1- Bilme İstenci Üzerine Dersler, 2- Güvenlik, Toprak, Nüfus, 3- Biyopolitikanın Doğuşu, 4- Öznellik ve Hakikat, 5- Öznenin Yorumbilgisi, 6- Hakikat Cesareti), Çev. Kerem Eksen, Ferhat Taylan, Alican Tayla, Sibel Yardımcı, Ferda Keskin, Adem Beyaz, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., 2015-2018]. Cinselliğin Tarihi’nin dördüncü cildi Les aveux de la chair ise ölümünden 34 yıl sonra 2018’de yayımlanır [Tenin İtirafları, Çev. Murat Erşen, Ayrıntı Yayınları, 2022].

Söz konusu makale ve söyleşilerinin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinde verdiği dersler 1994’te dört cilt olarak Dits et écrits (Söylenmiş ve Yazılmışlar) [Seçme Yazılar (I- Entelektüelin Siyasi İş­levi, II- Özne ve İktidar, III- Büyük Kapatılma, IV- İktidarın Gözü, V- Felsefe Sahnesi, VI- Sonsu­za Giden Dil), Çev. Ferda Keskin, Osman Akınhay, Işık Ergüden, Ayrıntı Yay., 2000-2006] yayınlanır.

 

JONATHAN SIMON HAKKINDA

Berkeley, Kaliforniya Üniversitesi’nde Hukuk profesörü, aynı zamanda Hukuk ve Toplum Çalışmaları Merkezi’nin yöneticisidir. Ceza adaleti alanında uzman olan Simon’ın pek çok çalışması bulunmaktadır. Ki­tapları: Poor Discipline: Parole and the Social Control of the Underclass, 1890–1990 (University of Chicago Press, 1993); Governing Through Crime: How the War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear (Oxford University Press, 2007) ve Mass In­carceration on Trial: A Remarkable Court Decision and the Future of American Prisons (New Press, 2014).

Arkadaşlarınızla paylaşın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
error: Alert: Content is protected !!