Prof Dr. ANIL ÇEÇEN

Kızılelma Koalisyonu ile İç cephe

Ankara Kalesi yazıları –  287

         Türkiye  son dönemde giderek hızlarını artıran önemli siyasal gelişmeler ile karşı karşıya gelmekte  ve bu nedenle de son derece karışık bir kamuoyu süreci ile de, mücadele etmek durumunda kalmaktadır . Küreselleşme süreci ile başlatılmış olan teknolojik gelişmeler sosyal ve siyasal hayata  zamanla  daha fazla damgasını vururken ,  giderek teknolojik disipline teslim olma aşamasına da gelmiştir.Çok hızlı gelişen ve birbiri ardı sıra gerçekleşen yenilikler,  insanlığı yeni bir dünya düzenine doğru yönlendirirken,  eski dünya düzeninin yavaş yavaş ortadan kaldırıldığı ve  teknolojik yeniliklerin uygulama alanına geçirildiği bir sürece doğru insanlığın yuvarlandığı görülmektedir . İşte bu nedenle yeryüzünün her bölgesinde yepyeni olaylar ,  sosyal ve siyasal  gelişmeler  zaman içinde ortaya çıkarak eski dünya düzeninin geride bırakılmasına giden yolu açmışlardır . Teknolojik yenilenmelerin ortaya çıkardığı bir başka dünya yapılanmasında, hem insanlık hem de geçmişten gelen geleneksel yaşam düzeninin bu tür gelişmelere direnemeyerek,  yıkılma ve dağılma gibi olumsuz durumlarla  karşı karşıya  kaldıkları görülmektedir . İnsanlık yüzyıllar boyunca kazandığı hak  ve özgürlükleri koruyarak   yoluna devam etmek isterken ,   teknolojik gelişmelerin insanlığı bir yerlere doğru sürükleyerek eskisinden çok daha farklı bir yaşam düzeninin oluşumuna destek  verdiği görülmektedir . Teknoloji toplumsal yaşamı alt üst ederken,  toplumun  her kesiminin  iş ve çalışma alanlarına dışarıdan müdahale edilmeyi gösteren , daha sınırlayıcı  yeni  bir  yaşam biçimi beraberinde gündeme getirilmiştir. Bugün gelinen noktada insanlık eski alışkanlıkları ile yeni yapılanmalar karşısında daha farklı bir ortama doğru sürüklenmekte  ve böylece geleceğin bilinmeyen tarihine doğru insanlık kendiliğinden  yol  almaktadır .

                Yirmi birinci yüzyılda insanlığın  geleceğin dünyası ile karşılaşmasının ilk görüntüleri ile karşı karşıya geldiği zaman dilimleri, belirli bir süreç içinde  daha da gelişmiş yapılanmalar aracılığı gündeme gelmiştir . Teknolojik alanda meydana gelen tüm yenilikler zamanla toplumsal yaşamın içine doğru gelişmeler gösterdiğinde ,  insanların geçmişten gelen birikimlerini  kullanarak yeni durumlara uyum sağlamak üzere çaba gösterdikleri görülmektedir . Toplumların doğal düzenleri ile insanlık geleceğe doğru arayış ve çalışmalar içinde iken , birden elektronik devrimin gerçekleşmesi ve iş hayatının doğal seyrinden çıkarak bilgisayar kutusunun içine girmesiyle birlikte , insanlığın bugün gelmiş olduğu yeni dönemin ilk göstergeleri ile dünya  karşılaşmıştır . Bir yandan doğal yaşam devam ederken ve insanlar bu doğrultuda , ev, ofis, gezme, alışveriş, yer değiştirme  ve sosyal hayat gibi gündelik yaşamın çeşitli görüntüleri ile zamanlarını planlamaya ve yaşamlarını sürdürmeye çalışırlarken, elektronik devriminin gerçekleşmesi   ve bu doğrultuda yaşam düzeninin büyük oranda elektronik ağların ve sistemlerin  etkisi altına girmesiyle birlikte, insanlığın normal yaşam düzenlerinin değiştiği görülmektedir . Soğuk savaşın bitişi ve küreselleşme döneminin başlamasıyla birlikte , çeyrek yüzyıllık son zaman dilimi içinde insanlığın normal yaşamdan elektronik yaşama doğru  yapılanması ortaya  eskisinden çok farklı bir yeni dünya düzeni  süreci  çıkarmıştır . Önceleri daktilonun yerini bilgisayarların alması küçük bir değişim olarak insanları fazla rahatsız etmemiş  ama daha sonraki aşamada bilgisayarların bütün işyerlerine yayılması ve aradaki elektronik bağlanma sistemi içerisinde telefonların bilgisayarlar ile aynı sistem içinde kullanılmaya başlanması üzerine , yirmi birinci yüzyılın ilk yıllarından itibaren insanlık, yeni elektronik devriminin getirmiş olduğu  çok farklı bir düzen ile karşı karşıya gelmiştir . İnsanların doğal yaşamı bu aşamada sınırlanmaya başlamış ve zamanla bitmiştir.

                Geçen yıl ortaya çıkan  virüs salgının hızla bütün dünyaya yayılması  ile yeryüzünün her bölgesinde etkisini genişleten virüs salgını ,  öldürücü yapısı ile tüm insanlığı tehdit altına almış ve bu yüzden evlerinden dışarıya çıkamayan bir yeni  kuşak , öldürücü  biyolojik  savaş tehdidi altında öne çıkartılmıştır . Aradan geçen bir yıl içinde milyonlarca insanın hastalanması ve gene bu yönde bir çok insanın yaşamını kaybetmesi üzerine,  insanlığın geleceği ile ilgili söylentiler zamanla tartışmalara dönüşerek   insanoğlunun geleceği ile ilgili büyük kuşkuların ortaya çıkmasına neden olmuştur . Özellikle son dönemde hasta ve vefat sayılarının fazlasıyla yükselmesi  insanlar arasında çok ciddi kuşkular yaratırken ,insan toplumları gelecek  derdine doğru sürüklenmeye başlamıştır . İnsanoğlu hayata geldikten sonra içinde yaşadığı dünyanın geleceği ile yakından ilgilenmek durumunda kalmıştır . Yaşam bütünüyle tehditlerle dolu olduğu için  insanlar her zaman için güvenlik arayan bir tutum içinde olmuşlar ve bu doğrultuda yaşamı ve gelişmeleri izleyerek doğal yaşam sürecinin güvenli  bir ortamda gerçekleştirilmesi için yoğun çabalar göstermişlerdir . Son olarak ortaya çıkan pandemi  süreci de her türlü düzeni  bozarken , insanlığın geleceği için de  ciddi tehditleri gündeme getirerek  çok uzun olmayacak bir zaman dilimi sonucunda  bugünkü  insan uygarlığının ortadan kalkabileceği ve yerine bambaşka bir düzenin  zorlama müdahaleler aracılığı ile  uygulama alanına getirileceğine dair gelecek bilimcilerinin değerlendirmeleri, günümüz dünyasında açıktan tartışılmakta ve  yeni gelecek düzende ortaya çıkacak beklenmeyen gelişmelerin insanoğlunun yaşam düzenini kaldıracağı gibi aynı zamanda insanlığın da böylesine köklü bir değişim aracılığı ile  yok olma riski ile karşı karşıya kalacağı dile getirilmektedir . İnsanlık  bugünkü dünya üzerinde yaşarken hem elektronik devrimi hem de bir biyolojik savaş aracı olarak  virüs saldırılarına muhatap olarak yaşayamaz bir duruma gelebilecektir .

                Dünyada var olan her yapılanmanın ya birbirinin devamı ya da birbirine karşıt çizgide ortaya çıkan olaylar ve gelişmeler sonucunda , bugünkü  var  olma  düzen ve biçimlerine sahip olabildikleri anlaşılmaktadır .Yeryüzünün milyarlarca  yıl önce oluşmaya başladığını  ortaya koyan jeoloji ya da  diğer bilim dalları aracılığı ile, insanlık nasıl bir gezegen  içinde  yaşadığını ve hangi aşamalardan geçerek bugünkü tarihsel konumuna geldiğini  iyi bilmektedir . Günümüzdeki aşamada insanlık  her alanda büyük bilgi birikimlerine sahip bulunmaktadır . Ne var ki , bugüne  kadar  yaşanan olaylar karşısında  her şeyin  değiştiği ,hiçbir şeyin ya da varlığın sonsuza kadar yaşayamayacağı ,bu nedenle de  değişim yasasının her yerde geçerli olduğu , bu doğrultuda her şeyin değişeceği ve hiçbir şeyin değişmeden ayakta kalamayacağını  ve değişmeyen tek şeyin değişim yasası olduğunu, insanlık  bugün daha iyi değerlendirerek ona göre hareket etmek  zorundadır .Uzaydan ya da doğal yaşamdan gelen tüm yenilikler ve değişiklikler hem dünya  hem de insanlığın üzerinde  kalıcı etkiler yarattığı için,  yeryüzündeki insan topluluklarının varlık düzenleri ile yaşam boyutları  değişkenlik süreci içindedir . Elektronik devriminin insanları  bilgisayar makinelerine mahkum ettiği gibi ,virüs salgınları ya da ortaçağ dönemi benzeri mikrop geliştirme girişimleri ya da organizasyonları da ,  insanlığın hareket serbestliğini  ortadan kaldırarak  katı kurallara bağlanmış bir yaşam biçimini halk kitlelerine zorla  benimsetmeye çalışmaktadırlar . Elektronik güç ile biyolojik savaşta virüsleri kontrol eden  güçler kendi istedikleri çizgide bir yeni dünya düzeni  oluşturmaya öncelik vermişlerdir . Yeryüzünde meydana gelen yeniliklerin yaşam düzenlerini  değiştirmesi gibi  yeni kurulmakta olan  elektronik düzenler ya da önlenemeyen virüs salgınlarının yarattığı toplumsal alt üst oluşlar ,sosyal  yaşamın siyasal  örgütlenmesi olarak devletleri de tehdit ederek baskı altına almaktadır . Corona virüs olayının ortaya koyduğu üzere insanoğlu ya hastalanarak ölmek durumunda ,ya da  dış müdahaleler aracılığı ile zorlanan  inovasyon  girişimlerine ayak uydurarak  daha dolaylı yollardan hareket ederek, geleceğe dönük yaşayabilmenin  çabası içinde olacaktır . Tümüyle kökten bir yenilenmeyi beraberinde getiren inovasyon  yapılanmaları  , toplumsal yaşamı tepeden tırnağa yeniden düzenlemektedir .

                Yeni elektronik düzen toplumsal yapıları kökten sarstığı için ,  bu yeni durum devletlerin  sahip olduğu siyasal ve yönetsel tüm eski yapılanmaları da yakından sarsarak,  ülkeleri ve üzerinde yaşayan milyarlarca insanın tepesinde kurulu bulunan koruyucu şemsiyeler olan devlet düzenlerini de  gelinen noktada  ortadan kaldırabilecektir . E-Devlet yapılanması üzerinden siyasal devlet düzeninden vazgeçilerek,  elektronik devlet yapılanmasına evet denilmektedir . Böylece binlerce yıllık tarihin beraberinde bugüne taşıdığı devlet düzenleri ortadan kalkarken, bunların yerine E-Devlet görünümünde bir elektronik düzenleme ile bütün bu yeniliklerin farklı bir devlet yapılanmasına dönüştürülmeye çalışıldığı da, artık saklanamaz bir gerçek olarak öne çıkmaktadır . Ne var ki , devlet düzenleri sadece elektronik alandaki düzenlemeler ile ortadan kaldırılabilecek yapılanmalar değildir .Herşeyin bilgisayar kutusuna doldurulacağı ve bu kutu üzerinden yönetilebileceği bir yeni yapılanmanın  binlerce yıllık devlet oluşumlarının yerini alabilmesi mümkün değildir . İnsanoğlu bir elektronik düzenlemenin parçası olabilecek kadar basit bir yapılanma ise hiç değildir . Hayat eve sığar sloganı ile insanların evlerine hapsedildikleri bir düzenlemenin ise  hiç te gerçekçi bir çözüm olmadığı bir yıllık deneme süresinden sonra ortaya çıkmaktadır . İnsanlığın yapısı ve modeli üzerine kurulmuş olan bir dünya düzeni değiştirilmek istenirken   , getirilmek istenen  yeni düzenin eskisi ile ciddi bir çatışma içinde olacağı ve zamanla değişim süreci içinde bir kaos ortamının yaşanacağı şimdiden  ortaya çıkmaktadır . Bugünkü devlet düzenleri devam ederken , devletleri çöküşe ya da yok oluşa doğru sürükleyecek köklü değişimlere ,var olan devlet düzenleri çerçevesinde izin verilmeyeceğinin şimdiden ortaya konulması gerekmektedir . Ne var ki , var olan devlet düzenleri yıkılmadan da  küresel  tek devletçi  yeni bir yapılanmanın inovasyon başlığı altında gerçekleştirilebilmesi mümkün olamayacaktır .                  Devletler tarihsel bir süreç içinde doğarlar , büyürler ve güçlerinin en üst düzeyine gelene kadar en az birkaç yüzyıllık  bir var olma dönemini tamamladıktan sonra ,dünyada meydana gelen yeni  koşulların etkisiyle  ya büyük bir değişime uğrarlar ya da yok olurlar .Günümüz dünyasında gündeme gelen elektronik devrimi ile birlikte virüs üzerinden sürdürülen biyolojik savaş  son yıllardaki gelişmeler ve onların yarattığı yeni durumlar karşısında , kurulu düzeni temsil eden  devletlerin çok ciddi bir değişim ya da yok olma alternatifleri ile karşı karşıya oldukları anlaşılmaktadır .Şimdiden belli olan gidişat üzerinde bütün devletlerin ilgili kuruluşları izledikleri olayları tespit eden ve bunlar üzerine yeni açılımlar içeren değişiklik projelerini devreye sokan yeni yaklaşımları   var olabilmek için  uygulamak  zorundadırlar . Bu dünya gerçeklerine göre oluşturulmuş  olan kurulu devlet düzenlerinin devam etmesi, insanlığın geleceği için ciddi bir güvence getirmektedir . Bu durumda sahip oldukları maddi potansiyel üzerinden dünyanın patronluğuna  soyunmuş olan küresel emperyalistleri tatmin edecek planların yeryüzü halkları tarafından kabül edilmesi ,  var olan devlet düzeninden vazgeçmeyi gündeme getireceği gibi , aynı zamanda  otorite boşluğu yaratarak , devletler biçiminde örgütlenerek yaşamaya çalışan halk kitlelerini de hızla  devletsizlik ortamına doğru sürükleyebilecektir . Sekiz milyar insanın yaşadığı bugünkü dünya düzeninde hiçbir toplum ya da devlet , dışarıdan getirilen dayatmalarla ,insanlığın kazanımlarını  bir avuç hegemonyacının  çıkarı  için böylesine büyük bir değişime  inovasyon adı altında evet demeyecektir . Böylesine  ters  bir durumun öne çıkması nedeniyle  her devlet kendini korumak  ve  her türlü  saldırılara karşı koyarak  kurulu düzenini  savunmak  zorundadır .Yaklaşık çeyrek yüzyıldır devam eden küreselleşme sürecinin bir uzantısı olarak gündeme giren elektronik yapılanmanın getirdiği kolaylıklardan daha fazla tehlike ve tehdit yarattığı ve insanlık açısından yaşamsal  çizgide daha güçlü olumsuz yansımalar yaptığı artık her türlü tartışmanın ötesinde görülebildiğine göre , insanlık daha fazla zaman kaybetmeden  bütün önlemleri  almak durumundadır . Yeni ortaya çıkan koşullara dikkat etmesi gereken   tüm devletler  yepyeni  bir dünya düzeni kurulurken  kazanılmış haklarıyla yoluna devam etmek zorundadırlar .

                Devletlerin tarihi açısından bugünkü durum ele  alındığı  zaman ilk yapılması gereken  işin öncelikli olarak tehdit analizlerinin düzgün bir biçimde yapılarak, var olan gerçek durumların ve gelecekte karşılaşılacak olumsuz durumların şimdiden yapılacak öngörülerle ele alınarak  bir karara varılması ve bu kararın dünya kamuoyu önünde toplumlarla tartışılmasını gündeme getirmektedir . Bu doğrultuda gerekli olan çalışmaların yapılmasıyla ,insanlığın bir oldu bitti senaryosu ile karşılaşması önlenebilecektir . Bu tür çalışmalar yapılırken insanlık tarafından bilinmeyen konuların gelinmiş olan aşamadaki birikim açısından ele alınması ve çeşitli alternatiflerin bu doğrultuda devreye sokularak gerçekçi çözüm ve kararlara varılması öncelikle gerçekleştirilmesi gereken adımdır . Devlet düzenleri açısından kendi  kurulu düzenlerinin korunması öncelikli mesele olduğu için , her devlet bu temel sorunu ya kendi gücü ile ,ya da  benzeri konumda olduğu diğer devletler ile yanyana  gelerek, daha üst düzeyde bir bölgesel savunma düzenine girmek  zorundadırlar  . Her devletin kendisine yönelik tehditlere karşı kendi içine dönerek  ,devletin çekirdek noktası olan ve kuruluşunda çıkış  noktası olarak değerlendirilen  merkezi yapısını güçlendirmesi gerekmektedir .  Bugünün koşullarında her devlet dünya  kıtalarının üzerinde belirli toprak parçalarına sahip konumunda  olduğu için, öncelikle vatanın elden gitmesinin önlenmesi gerekmektedir . Bu çerçevede vatan topraklarının ve ülke sınırlarının her türlü dış tehdide karşı önceden güçlü bir biçimde koruma altına alınması gereklidir. Ülkenin ortalarında yer alan merkezin ya da başkentin  ülkeye olan egemenliğini temsil edecek çizgide örgütlenerek korunması sağlanmalıdır . Öncelikli olarak bu merkezi güçlendirme sağlanmadan  diğer konulara girişmek  ve  var olan ulus devletlerin merkezi yapılanmalarını  ihmal ederek savunma planı yapılamaz . Devletlerin başkentinden başlatılacak yenilenme ve güçlendirme operasyonlarından sonuç alabilmek için merkezi hareket düzeni esas alınarak ,  devletin ve ülkenin diğer yanlarına  ikinci planda eğilmek merkezi gücün korunması açısından yararlı olacaktır .

                Merkezin ötesinde kalan ve ülkeye yayılmış olan kentler ile diğer toprak parçalarının da benzeri bir biçimde koruma  yaklaşımı ile ele alınarak yeniden yapılandırılması ,devletin güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken konulardır . Saldırıların öncelikli olarak önlenmesinden sonra  bunların sınırlar ve kentsel yapılara yönelen  olumsuz etkilerinin kaldırılarak yeniden eski normal düzenlere dönülmesi, ülke ve devlet güvenlikleri açısından ihmal edilemeyecek konulardır . Bugünün iki büyük tehdidi olan elektronik yapılanma ile birlikte  virüs esaslı biyolojik savaş oluşumlarının ,devlet ve ülke yapılanmaları çerçevesinde  kontrol altına alınması ve zaman içerisinde ülke ve devlet çıkarlarına uygun düşebilecek  düzeye getirilerek,  alternatif bir yapılanma çizgisinde yeni oluşumlara yönelmek ülke çıkarları açısından daha olumlu sonuçlar sağlayabilir . Devletlerin güvenliği konusuna uzaysal boyut açısından bakıldığı zaman , bugünkü dünya düzeninde ne gibi gelişmeler ya da sonuçlar ile karşı karşıya gelineceğini şimdiden bilebilmek mümkün görünmemektedir . İnsanlığın aya gittikten sonra Mars gezegenine de gitmeye çalışması  ve uzayın bilinmeyen yönlerinin açıklığa kavuşturulması insanlığın bilgi eksikliğinin giderilmesi açısından olumlu gelişmeler  olarak gündeme geldiği   açıktır . İnsanlığın   daha elektronik devrime tam olarak uyum sağlayamadığı aşamada , bir de biyolojik savaşla  karşı karşıya getirilmek durumunda kalması uzun süre şaşkınlık ortamı yaratmıştır .  Bu dönem geride kaldıktan sonra, bugün gelinen noktada elektronik düzen ile ilgili yeni güvenlik sistemleri inşa edilmekte  ve kişisel bilgilerin  ve de toplumsal kazanımların korunması üzerinden yeni  güvenlik  düzenlemelerine gidilmektedir . Virüs merkezli biyolojik savaş saldırıları karşısında da , sağlık hizmetlerinin alt yapılanmalarından hareket edilerek, halk kitlelerinin  beklediği  toplum sağlığı plan ve projeleriyle devletin ve toplumun halk sağlığı   gereksinmelerinin acilen karşılanmalarına dikkat edilmesi gerekmektedir .  Her iki tehdit açısından koruyucu kamu hizmetlerinin alt yapı yatırımlarıyla birlikte  tamamlanması, acil kamu hizmetlerinin  gerçekleştirilebilmesi açısından önem taşımaktadır .

                Tarihte var olan Türk devletleri  ele alınarak incelendiği zaman,  Kızıl Elma diye simgesel  bir kavram ortaya çıkmaktadır . Tarih kitapları incelendiğinde   Türk devletlerinin gelişimi ve  Türk dünyasının varlığının korunması açılarından bu kavramın tarihsel bir öneme  sahip bulunduğu anlaşılmaktadır. Yeryüzünde  Türk egemenliğinin hedefini temsil den bu kavram ,Türk dünyasının beraberliğini ortaya koymak için öne çıkarılmıştır  . Türk devletlerinin  Asya kıtasından  Avrupa kıtasına doğru genişleme eğilimleri gösterdiği dönemlerde , merkezi coğrafyada yer alan büyük ve önemli kentler dünya haritası üzerinde ele geçirilmesi gereken birer hedef olarak, Kızıl Elma kavramı ile ifade edilmeye çalışılmıştır. Kızıl Elma  Türklerin Hazar bölgesinden çıkarak dünyaya yayılmaları aşamasında , Oğuz Türkleri arasında  cihan egemenliğini  temsil ederek ,dilden dile söylenen bir hedef kavram olarak gün ışığına çıkmıştır . Türklerin yaşadıkları bölgelere göre  anlam kazanan Kızıl Elma , altın  bir daire ya da  bir altın top olarak ,bazan  bir  zaferin  bazan da egemenliğin simgesi olarak kullanılmış ama her yerde  bir hedefi  temsil etmiştir . Türkler üç büyük kıtada beş bin yıla yaklaşan bir tarihe sahip olurlarken , tarihin her döneminde dünyanın bir köşesinde ya bir krallık ya da bir imparatorluk kurarak, her dönemde  egemenliğin temsilcisi olmuşlardır . Türkler inandıkları tanrının  kendilerine yurtlarını ihsan ettiğine ve  bu çizgide egemenlik misyonu yüklendiklerine her zaman için inanmışlardır . Türk topluluklarının sosyal yapıları ve bunun üzerine kurulu bulunan siyasal yapıların dayandığı  dinamiklerin Türk devletlerini yarattığına her zaman için inanmışlardır .

                Kızıl Elma olarak ilan edilen ilk şehir  Türklerin Hindistan üzerinden ilerleyerek fethetmeyi düşündüğü  Çin’in başkenti Pekin  olmuş ve daha sonra da İstanbul, Viyana, Budapeşte ve Roma ele geçirilmesi istenen merkezler olarak Kızıl Elma kavramı ile ifade edilmeye çalışılmışlardır .Dünyanın merkezi kenti olan İstanbul, her dönem için Türklerin  Kızıl Elması olarak adlandırılmıştır . Türklerin dünya hegemonyasında İstanbul merkez kent olarak Kızıl Elma ile açıklanmaya çalışılmıştır . Asya’nın merkezlerinden sonra Viyana, Paris, Budapeşte ve Roma  gibi  Avrupa’nın merkezleri de , Kızıl Elma kavramı ile dile getirilerek ele geçirilmesi gereken büyük kentler olarak  hedef tahtasına oturtulmuşlardır . Türkler için Kızıl Elma kavramı  yaklaşıldıkça uzaklaşılan ve uzaklaşılan oranda cazibesi  artan hedef başkentler olmuştur .  Kanuni Süleyman savaş öncesinde ordularını teftiş eder ve onları savaşa sürüklerken,  Kızıl Elma’da buluşalım sözleriyle kahramanlığa davet ederdi . Türklerin çok geniş alanlara yayılması üzerine  Turan diye adlandırılan Orta ve Kuzey Asya bölgelerinin Türk egemenliğine geçmesi doğrultusunda da Kızıl Elma kavramı   kullanılmıştır . Bu anlamı ile  Kızıl Elma  dünyada yaşayan bütün Türk topluluklarının birleşmesinden ileri gelen bir küresel hegemonya arayışının da  temsilcisi olmuştur . Kızıl Elma konusu Türk edebiyatında ve siyasal alanda da dile getirilmiş ve bu doğrultuda bir Türkçülük akımı geliştirilerek ,Türk dünyası ile Türk gençliğinin önüne bir çıkış noktası olarak konulmuştur . Bu alanda Türkiye’deki Türkçülük akımının  önderlerinden  Ziya Gökalp yazmış olduğu  Altın Destan  ,Altın Yurt ,Kızıl Destan ,Ötüken ülkesi ,Ergenekon , Turan  ve Balkan Destanı gibi şiirleriyle tarihte ve coğrafyada yer alan Türklük olgusunun düşünsel ve kültürel   temellerini ortaya koymaya çaba göstermiştir . Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Ömer Seyfettin yazdığı makalelerinde , Kızıl Elma konusunu mekanlar ,semboller ve kavramlar düzeyinde inceleyerek, yeni cumhuriyet devletinin  fikri yapılanmasında  geçmişten gelen Türk varlığının geleceğe dönük yapılanmasında öncü bir yazar olarak yol göstermeye çalışmıştır . Bazan bir belde ya da ülkede taht ve mabetlerin  parıldayan cihan hegemonyasını temsil  edecek bir biçimde som altından yapılan kızıl renkli bir altın top olarak da, Kızıl Elma konusunun değişik zaman ve yerlerde Türklük olgusunun temsilcisi olarak ele alındığını tarih ve siyaset kitapları ortaya koymaktadırlar . Osmanlı  devletinin  Macaristan’ı fethe yöneldiği  dönemde , Türkler Avrupa kıtasının ortalarını ele geçirirken ,Buda Peşte üzerinden  Kızıl Elma hedefini  tüm Avrupa ülkelerinde yaygınlaştırmışlardır .

                Üç kıtanın ortalarında çeşitli devletler kuran Türkler  bu kadar geniş alanda dağılmamak üzere her dönemde bir merkezi devlet kurarak ve bu merkezden hareketle dünyanın önde gelen  kentlerini ülkelerine katmak düşüncesiyle, Kızıl Elma düşüncesine giden yolları açık tutmuşlardır . Oğuz Kaan’ın altın çadırını kurmasından sonra başlayan süreç içinde, Türkler her zaman için bir Kızıl Elma hedefi belirleyerek devletlerinin genişlemesini böylesine bir coğrafya  hedefi çizgisine oturtmuşlardır . Bu çizgide İstanbul Türklerin her dönemde önde gelen Kızıl Elma’sı olmuştur . On altıncı yüzyıldan sonra Kuzey Asya’daki Türk ülkelerinin Rus emperyalizminin denetimi altına girmesi yüzünden , Ruslar ile Türkler üç yüz yıl boyunca savaşmışlar ve sonunda iki büyük devlet Avrupa kıtası topraklarından dışarı atılmışlardır . Rus hegemonyasına karşılık Osmanlı devleti döneminde de Türkçülük akımları Türk toprakları üzerinde geliştirilmiş ve bu doğrultuda  Osmanlı orduları Ruslar ile sürekli olarak  Kuzey Asya topraklarında karşı karşıya gelmişlerdir . Birinci  dünya savaşı süreci içinde imparatorluklar dağılırken , Kızıl Elma tartışmaları yeniden güncellik kazanmış  ve hem Rusya’da hem de Osmanlı toprakları üzerinde  Türkçü akımlar ve kadrolar canlanarak ve  aynı zamanda  Rus hegemonyasının önüne geçerek Türkçü bir hegemonya düzeni arayışı içine girmişlerdir . Panslavizm akımına  tepki olarak doğan Türkçülük ve Turancılık akımları yirminci yüzyılın başlarında  büyük bir Türk hegemonyası planına yönelirken ,  Enver Paşa  İstanbul’dan Tacikistan’a giderek bu kadar geniş bir coğrafya’da  yeni bir Türk hegemonyasını kurabilmenin arayışı içine giriyordu . Türklerin bağımsızlık mücadelesi yeni Kızıl Elma hedefleri belirlerken ,  aynı zamanda   Türkler için bir  yaşam ülkesi ve akımı olarak Turan kavramını da öne çıkarıyordu .

                Yeryüzündeki bütün Türk devletlerinin tek bir çatı altında bir araya getirilmesini savunan Turancılık akımı  , daha sonraki aşamalarda Türkçülük akımına dönüşerek   Turan coğrafyasında yayılırken,  sonsuz devlet kavramı olarak Devleti Ebed Müddet  adı ile yol alınmaya çalışılmış ve Rus emperyalizmine bütün Türk devletlerinde karşı çıkılarak ,Türklerin özgür olacağı yeni bir dünya düzeni talep edilerek,  geleceğin büyük Türk devleti arayışı her geçen gün daha  da güçlü bir biçimde kamuoyunun önüne çıkartılmıştır . Türk dünyasının önde gelen ülküsü olarak tanıtılan Kızıl Elma olgusu bugünün koşullarında bile Türklere yol göstermekte  , eğer bir hegemonya çekişmesi üçüncü dünya savaşı olarak gündeme gelirse, bu doğrultuda  Türklerin Avrupa kıtasını fethetmesi doğrultusunda  Viyana, Buda Peşte,Paris ve Roma kentleri  geçmişten gelen birikimin yansımaları olarak  yeniden Kızıl Elma tartışmalarında çekişme konuları haline gelmektedir .Bu durumda  Türklerin tıpkı Osmanlı döneminde olduğu gibi  ikinci kez bir Avrupa fethine kalkışması gerekir ki ,bu  bugünün koşullarında pek de dikkate alınamayacak bir  macera olarak görünmektedir . Kızıl Elma ülküsünün ortaya çıktığı alan tarihtir . Tarihin değişik dönemlerindeki Türklerin durumları dikkate alındığında , içinde bulundukları Türk devletini genişleterek daha büyük bir devlete sahip olma hedefleri doğrultusunda bazı büyük kentleri ulaşılması gereken hedefler olarak, Kızıl Elma kavramı yaklaşımı içine aldıkları  görülmektedir . Türkiye Cumhuriyetine gelene kadar  tarihteki her Türk devleti varlığını sürdürürken , o zamanda öne çıkan cazibe merkezlerinin Kızıl Elma görüntüsü altında  Türk devletlerinin kontrolü altına geçmesi için, milli çizgide çabalar gösterilmiştir . Türklerin dünyayı yönetme idealinin en önemli yansıması Türk tarihinde hep bir  Kızıl Elma  arayışını beraberinde getirmiştir. Türklerin cihan hegemonyasının yansıması olarak öne çıkan bu düşünce ,dünyayı yönetmek üzere yola çıkan diğer ulusların ve devletlerin önünün kesilmesinde etkili roller oynamıştır .Eski Bizans imparatorunun elinde görülen Kızıl Elma’nın, Türklerin İstanbul’u fethetmelerinde esas görülen neden olduğu bazı kaynaklarda dile getirilmektedir . Türkler Kızıl Elma’ya doğru koşarak  ve  yeni bir hegemonya düzeni kurarak dünya imparatorluğuna yönelirken,  Romalılar ve Bizanslıların  güç merkezini   kaybederek  Türkler ile rekabet şansını ellerinden kaçırdıkları görülüyordu .

                Kızıl Elma kavramı , Türkiye Cumhuriyeti tarihi içinde de ele alınarak kullanılan bir  kavram olmuştur . Soğuk savaş yıllarında Avrupa ve Sovyet emperyalizmlerine karşı  duran bir merkezi güç olarak Türkiye’de, devletten ve milletten yana olan  toplumsal ve siyasal güçlerin devlet merkezinde bir araya gelerek, güçler arasında ülke ve devleti korumak doğrultusunda  bir ittifakın kurulması ve de bu yönde ulusalcılar ile milliyetçilerin birlikte hareket etmeleri sağlanmaya çalışılmıştır . O dönemin siyasal koşullarında  sağ ve sol  birlikteliğinin merkezi devletin korunması ve devam ettirilmesi  için düşünülen bu  Kızıl Elma kavramına yönelmelerinin ana nedeni, bir ulusal kurtuluş savaşı sonrasında kurulmuş olan devletin ayakta kalmasını sağlayarak , devlet ve millet bütünleşmesi doğrultusunda emperyalist merkezlere karşı ciddi bir antiemperyalist mücadele  verilmek istenmesidir . Yirminci yüzyılın ikinci yarısında  ülkede  sağ sol çatışmaları üzerinden  çıkartılan  terörün önlenmesi ile birlikte   bu doğrultuda  bölünmeye gidebilecek   ve  üniter devlet yapısını bozabilecek  dağılma senaryolarına karşı ,  anayasal çerçevede  birlik ve bütünlüğü gerçekleştirecek  milli birliğin yeniden sağlanması ve ülkenin barış içerisinde geleceğe yönelmesi gibi bir amacın elde edilmesinde ,gene Kızıl Elma ülküsü birleştirici olacaktı . Türkiye üç kıta ortasında kurulmuş olan ve her kıtadan esen farklı siyasal rüzgarların tehdidi altında kalan bir ülke olduğu için , her zaman doğu-batı ayırımı ile birlikte sol-sağ ayırımı da ön planda yer almıştır . İşte böylesine merkezde yer alan ve  ara yerde siyasal yönden sıkışıp kalan Türk devletinin yoluna devam edebilmesi için, bir elmanın iki yarısını temsil eden kesimlerin bir araya gelerek  , elmanın bütününü kurtarmaya yöneldikleri aşamada , Kızıl Elma kavramı bir kurtarıcı yaklaşım olarak öne çıkmış ve ülkenin birliği ve bütünlüğü , Türk egemenliğinin temel hedefi olan Kızıl Elma kavramı aracılığı ile gerçekleştirilmeye çalışılmıştır .

                Devletlerin   dış tehdit ve saldırılara karşı  korunmaları ,  ülke çapında  birlik ve  beraberliğin sağlanması doğrultusunda  koruyucu yeni yapılanmaların öne çıkarılarak dışa karşı çekirdek bir orta alan yaratılmasına , güvenlik bilimlerinde  iç cephenin güçlendirilmesi denilmektedir . Saldırılar dışarıdan geleceğinden   ulusal ya da ülkesel savunma için,  içeride sağlam bir çekirdek devlet oluşturulması , devletin ve ülkenin varlıklarının geleceğe dönük olarak korunabilmesi açısından zorunlu  bir önlemdir . Askeri bir kavram olan  iç cephe sorunu , Türkiye gibi ülkelerin dış tehditler ve de emperyalist saldırılara karşı  koyması ve direnerek kendini savunması noktasında , merkezin güçlendirilmesi olarak öne çıkmaktadır  . Her devlet tüm güvenlik kuruluşları ile tehdit ve baskı dönemlerinde kendi güvenliği için önlemler almakta özgürdür . Türkiye Cumhuriyeti de özgür bir ülke olarak başkent Ankara’daki iç cephesini güçlendirecek ve bu doğrultuda ülkede karşıt kutuplarda siyasal etkinlikler yürüten ulusalcılar ile milliyetçileri daha güçlü bir ulusal savunma için bir araya getirmelidir .Soğuk savaşın bittiği aşamada , Türkiye iki binli yıllara girerken ortaya çıkan yol ayrılıkları  ,kıtalar arası çekişmeler ,ideolojik ve siyasal kavgalar ile emperyalist projelerin dışarıdan dayatılmalarına karşı, Türk devleti dağılma ve çözülmeye  doğru zorlanırken , o dönemin koşullarında ülkenin toparlanması ile birlikte devletin birliği ile milletin bütünlüğünün korunabilmesi için , Türk siyasal çevrelerinde sürekli olarak bir Kızıl Elma arayışı canlı olmuştur. Bu aşamada  Türklerin cihan egemenliği arayışlarının adı olan Kızıl Elma kavramı , bu kez tamamen ters bir doğrultuda ve  Türk egemenliğinin çıkış noktasında , var olan Türk devletinin  kendi iç yapısında  oluşturulmaya çalışılmıştır . Türk devleti  iç cephe tartışmaları ile bölünme ve dağılma çizgilerinden uzak tutulmaya çalışılırken ,  Türk egemenliğinin simgesi olan Kızıl Elma kavramı, bu kez var olan Türk devletinin iç cephesinin güçlendirilmesinde kullanılmak istenmiştir .Dünya hegemonyasına yönelen Türkiye’nin güçlü bir devlet olarak yola devam edebilmesinin, iç cephesi güçlendirilmiş yeni bir Türkiye Cumhuriyetine bağlı olduğu anlaşılmıştır . Bu nedenle önümüzdeki günlerde milliyetçiler , ulusalcılar, Kemalistler ve Milli görüşçüler Türkiye’den yana  yeni bir Kızıl Elma koalisyonunda  birleşmelidirler .

                İki binli yılların başlarında  Türkiye   yeni bir yüzyıla girerken  soğuk savaş dönemi ile birlikte yirminci yüzyıl da sona ermiştir . Sovyetler Birliğinin dağılması üzerine dünya güç merkezlerinde çekişmeler tırmanırken ,  üç kıta arasında  merkezi bir devlet olan ama sürekli olarak batının emperyal devletlerinin  hegemonyası  altında  kalarak arada sıkışıp kalan Türkiye’de, yeni siyasal gelişmeler gündeme  gelmiş ve ABD’nin Büyük Orta Doğu ,İngiltere’nin Yakın Doğu Konfederasyonu  ile İsrail’in Büyük İsrail projelerinin çekişmeleri yüzünden, Türkiye  bölünmüş siyasal yapılanması ile birlikte parçalanmanın eşiğine gelmiştir . İşte böylesine olumsuz bir durumun ortaya çıkmasına karşı çıkan ulusalcı, milliyetçi, Atatürkçü ve Milli görüşçü toplum kesimleri ,ulus devletten ve  milliyetçi milletten yana bir merkez ittifakı oluşturarak , devletin üniter statüsünün korunabilmesi doğrultusunda ülkesel  bir dayanışma çözümü oluşturabilmenin  çabası içinde olmuşlardır .Milli kamuoyunda tartışmalar yükselirken ,bu aşamada Kızıl Elma Koalisyonu adı altında yayınlanan bir kitapta  , Kızıl Elma kavramına dayanan bir milli dayanışma ile Türkiye’nin bütün emperyal  planlara  karşı çıkarak, sahip olduğu ulusal ,merkezi  ve üniter esaslara dayanan  Türk devletinin bölünmeden yeni yüzyılda da  yoluna  devam edebileceği  açıkça dile getirilmiştir . Kızıl Elma Koalisyonu ile Türkiye’nin iç yapısından gelen farklılıkların  geride bırakılabilmesi umuduyla yapılan çeşitli bilimsel ve de siyasal  çalışmaların, çözüm üretilmesinde yeterince ciddiye alınmaması üzerine ,  böylesine bir çözüm arayışına ilgi gösteren ve bu tür  bir yaklaşımdan umutlu olan toplum kesimlerinin ,giderek gelecekten umutlarını yitirdikleri görülmüştür . Bu aşamada Türkiye’nin  rotasının  çözüm üretme noktasından  çıkarak ,yeni  bir çözümsüzlük sürecine doğru  tekrar sürüklenmesiyle,  rejim dışı arayışların önü tekrar açılmıştır .

                 İç cephenin güçlendirilmesi amacıyla devreye sokulacak bir Kızıl Elma Koalisyonu konusu uzun süre kamuoyunda tartışılınca, böylesine bir çözüm önerisine destek olanlar ve karşı çıkanlar farklı görüşleri savunarak, bu konuda yeterince kendi aralarında bir anlaşmaya varamamışlardır . Farklı görüşlere sahip olan insanların bir büyük koalisyon çatısı altında bir araya getirilmeleriyle sorunun çözülemeyeceğini  öne sürenler , solcuları sağcı olmakla , sağcıları solcu olmakla suçlayarak ve resmen kafa karışıklıkları yaratarak, böylesine büyük bir çözüm arayışının  barışçı sivil bir hareket olarak ülkenin kaderinde etkin olmasını önlemişlerdir. Ülke içinde emperyal  projeler doğrultusunda kamplaşmanın önlenebilmesi  çizgisinde, oluşturulmak istenen Kızıl Elma Koalisyonu , ajanlık yaparak kafa karışıklığı yaratan bazı siyasi ve medyatik işbirlikçiler aracılığı ile önlenmiştir .Bu aşamada  kafa karışıklığı yaygınlaştırılırken, ülkenin çıkarları ya da iç cephe sorunu  gene eskisi gibi çözümsüzlüğe terkedilmiştir . Kızıl Elma Koalisyonunu bazı çevreler yanlış  anlayarak çözümsüzlük yaratmışlardır . Devlet ve ülke güvenliği için son çarelerden birisinin Kızıl Elma Koalisyonu olabileceğini düşünen iyi niyetli toplum kesimleri ise, konuya olumlu yaklaşarak sağ ve sol kesimlerden gelen temsilcilere moral vermişler ve destek olmuşlardır . Avrupa Birliği ile  küreselleşme akımının öne geçmesi üzerine Türkiye’de sağda ve soldaki akımlarda yol ayrılıkları öne çıkmış ve bu yüzden siyasal bir toparlanma ihtiyacı doğmuştur . Avrupa Birliği dışında  bırakılan Türkiye’nin Orta Doğu projeleri doğrultusunda bir yandan savaşa zorlanması ,   diğer yandan da Avrupa Birliğine  verilen ödünlere rağmen Türkiye’ynin tam üye yapılmaması devletin geleceğini olumsuz etkilediği için , bu darboğazdan geçerken solu ve sağı bir araya getirecek bir Kızıl Elma Koalisyonunun zorunlu olduğunu savunan kesimler  de,  Kızıl Elma ittifakının devletin birliği ile milletin beraberliği açılarından çok yararlı olacağını savunmaya  başlamışlardır . Küresel emperyalizm  ile  Avrupa Birliğinin  Türkiye’yi dağılma noktasına getirdiği  son aşamada ulusalcılar, milliyetçiler, Milli görüşçüler  ve de Kemalistler Türkiye’den yana olacak bir Kızıl Elma koalisyonunda tıpkı çeyrek asır önce bir araya geldikleri gibi, yeniden buluşacaklar ve güçlerini birleştirerek ,  emperyalist saldırı ve projelere karşı  ülkenin milli birliği ve üniter beraberliğini koruyarak,  ikinci bir Yugoslavya  modeli ile  Türkiye’nin  dağılmasına izin vermeyeceklerdir .

Arkadaşlarınızla paylaşın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
error: Uyarı: Korumalı içerik !!

Reklam Engelleyici Algılandı

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmak için lütfen reklam engelleyicinizi kapatınız.