CELAL ÖCALZOR YAZI

Abide-i Hürriyet anıtımız kan ağlıyor!

Devlet sistemimizde  Maliye Hazinesi üzerine kayıtlı tarihi yapıların devlet kurumlarına devir veya tahsisi  uygulaması vardır. Bu uygulamanın iyi sonuç vermediğinin 1.Örneği  İzmir Reşadiye Köşküdür. Atatürk’ün gittiği bu köşk Hava Eğitim Komutanlığına tahsis edilmiş.Hava Eğitim Komutanlığı Köşkü çok kötü bir duruma sokmuştur.

2.Örnek ise  Tapu kaydı Maliye Hazinesi üzerinde yazılı  İstanbul Abide-i Hürriyet Anıtı Şehitliğidir.

Mahmut Şevket Paşa’nın mezarının günümüz hali baş taşı üzerindeki mermer kalpak,bronz parmaklıklar yok,

Tarihimizde 31 Mart 1325 (1909) ayaklanması olarak bilinen hadiseyi,  Selanik’ten İstanbul’a gelen  Hareket Ordusu bastırır. Çatışmada Şehit düşen askerlerimiz için  yer aranır. Şehremanetinde Abide-i Şüheda-i Hürriyet komisyonu kurulur.İstanbul’un en seçkin mekanlarından Hürriyet-i Ebediye tepesi çevresindeki çok büyük bir arazi tahsis edilir.

 .

                      Bir zamanlar Hürriyeti Ebediye tepesi ve Abide-i Hürriyet Anıtı ve çevresi.

Şehitlerimizin anısına dikilecek abide  için halktan bağış toplanır.Açılan yarışmayı    Mimar Muzaffer Bey’in projesi kazanır.Üstü abide ,altı mescit olan çok özel bir anıt inşa edilir.Şehit askerlerimizin kemikleri mescit duvarlarına yerleştirilir.  23 Temmuz 1911 günü Abide-i Hürriyet anıtının  açılışı yapılır.

Kısa süre sonra şehit olan  Sadrazam Mahmut Şevket Paşa ve yaverlerinin de Abide-i Hürriyet anıtı yakınına gömülmesi kararı alınır.Yapılacak mezar’ın projesi açılan   yarışmayı Mimar Kemalettin Bey’in projesi kazanır. (1913) Her iki yapı Türk Sanatının en seçkin örneği olma mimari özelliğini taşır.Pirinç parmaklıklar,mekanı gece aydınlatmak için meşale direkler,Mescidin girişine bronz kapı,Mescidi aydınlatmak için  özel avize ,şadırvan, kuyu,fidanlık her şey düşünülür, Pul ve Madalya bastırılır  .

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş Bayramı törenleri,resmi protokol ziyaretleri  burada yapılmaya başlar.Mekan  Osmanlı dönemi Anıtkabir’i özelliği kazanır .

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş bayramı,Padişahların cülus törenleri burada yapılır. Padişah V.Mehmet Reşat tarafından da ziyaret edilir.

10 Temmuz Bayramı-Hürriyet-i Ebediye Tepesinde Topçu askerlerinin geçit resmi

Sultan Mehmet Reşat Abide-i Hürriyet anıtını ziyaret ederken

Hareket Ordusunda da görev almış  Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal ATATÜRK, Şehit  silah arkadaşlarını unutmaz , Abide-i Hürriyet anıtını ziyaret eder.

(11 Eylül 1927 günü otomobiliyle Dolmabahçe Sarayından ayrılan ATATÜRK yanında bir gurup Milletvekili arkadaşlarıyla Hürriyet tepesinde  otomobilinden inmiş ,yaya olarak şehitlerin makberesini ziyaret etmiştir  [1].)

Hürriyet-i Ebediye tepesinde Amanullah han’ın şerefine düzenlenen resmi geçit [2]

Atatürk  seçkin misafirlerini  bir prestij mekan olarak bu Şehitliği görmelerini ister  devlet proğramına dahil eder. Afgan kralı Amanullah Han 1 Haziran 1928 günü Abide-i Hürriyet anıtını ziyaret eder.

Atatürk’ün vefatından sonra Şehitlik sahipsiz kalır.Abidenin görüntüsünü belediyenin logosu olarak kullanan Şişli Belediyesi,tasarruf hakkını Maliye Hazinesinden alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehitlikle ilgilenmez.Şehitliğin geniş  arazisi hükümet İBB eliyle parsel parsel gasp edilmeye başlar .

Cumhuriyet döneminde de İttihat ve Terakki Partisinin önde gelen şahsiyetleri Talat Paşa (1943),Atıf Kamçıl (1947) Mithat Paşa (1951),Eyüp Sabri Akgöl(1953),Mithat Şükrü Bleda (1956),Enver Paşa (1997),Mustafa Rahmi Bey de  (2009)  buraya gömülür.Şehitlik İstanbul’daki Devlet mezarlığı özelliği kazanır.

Reşat Ekrem Koçu “Abide-i Hürriyet”  makalesinde “Kapı kanatları oymalı bronzdandır.Renkli camdan bir kubbeciğe  bir avize asılmıştır [3]. Diye tarif ettiği Mescid’in tarihi kapısı,Mescit içindeki tarihi bronz avize çalınır.Aydınlatma lambaları,zincirler,bronz parmaklıklar yok edilir .Mahmut Şevket Paşa’nın baş taşındaki mermer kalpakta çalınır .Kuyu kapatılır.Şadırvan kaldırılır !

1914 basımı Osmanlı posta pulunda Abide-i Hürriyet Anıtı.

.

7.7.2005 de Abide-i  Hürriyet Anıtı ve çevresinin röleve planı çıkartılır. Plan 2006 da Koruma Kurulu tarafından onaylanır.

2007 yıllarında AKP hükümeti Türkiye genelinde Adalet Sarayları inşa etme kararı alır bunu da sahip olduğu AKP’li belediyeler aracılığı ile uygular .Bakırköy Adalet Sarayı ve İstanbul Kartal’da Anadolu  yakası Adalet Sarayı için arsa bulunmuştur. AKP ,İstanbul  Avrupa yakası Adalet Sarayı için de Çağlayan’da Abide-i Hürriyet Anıtı Şehitliği arazisini gözüne kestirmiştir.AKP’li İBB Belediye Başkanı Kadir TOPBAŞ bu araziyi Adalet Bakanlığına tahsis eder.

Açılan ihaleyi VARYAP inşaat kazanır hemen Şehitlik arazisine şantiye kurulur !

    İstanbul’un kaderini ,tarihini ilgilendiren bu çok önemli olay için  itiraz etmesi  yürütmeyi durdurma kararı aldırması gereken İstanbul’un İnşaat Mühendisleri Odası,Şehir Planlamacıları Odası da  sessiz kalır.

2009 İstanbul Mahalli Seçimlerinde hiçbir partinin adayı “şehitlik arazisini gasp edemezsiniz “ demez.İstanbul Milletvekilleri de faciayı görmezden gelir.

Konunun uzmanlarından Ahmet Vefik Alp  [4]Bizim için kanını ,canını veren Şehitlerimizin ensesinden başka yer mi kalmadı? İBB’nin bu işi hem şehitlere hem de Kent’e karşı işlenmiş çifte suçtur.Burası tümüyle bir kent parkına dönüştürülseydi hem şehitlerimizin Anıtı ve kabirleri onurlanır,hem de  çevre halkı burada hava alır,gezerdi.Yeşil fakiri şehrimizde bir nebze soluk,oksijen gelirdi.Muhtemel bir deprem de park toplanma alanı olurdu.”sözleriyle tenkit eder.


Abide-i Hürriyet Anıtı Şehitliği önüne dikilen iğrenç tabela halen durmakta.

Anıt çevresinde kalan  son  araziye  2007’de İstanbul Adalet Sarayı inşa edilmeye başlanır  .

                   Abide-i Hürriyet Anıtı Şehitliği önüne dikilen iğrenç tabela halen durmakta.

Şehitlik arazisine şantiye kurulur   ,Parmaklıklar geriye alınır,şehitlik arazisi küçültülür, Fidanlık arazisi yok edilir ,su kuyusu kapatılır,su motoru sökülür.Bayrak direği kesilir kaldırılır .Şehitliğin ön cephesine İnşaatın firmasının reklam tabelası konur.  [5].                   2011 ‘de Adalet Sarayının açılmasıyla Şehitlik mekanına  İstanbul Savcılığı  Lojistik ihtiyaçları için  düzenleme yapar.  Öğle tatillerinde çalışanların kullanması için kamelyalar konur. Anıtın ön giriş kapısı kapatılır  .Ziyaretçiler koca binanın çevresini dolanarak  uzun bir yolu kullanmak zorunda bırakılır  . Savcıların sözde güvenliği gerekçesiyle  Şehitliğin ziyaret saati 15.00’e  sona erdirilir  .

Geçen zaman içinde  çok sayıda Padişah türbesi ve Mezarlığın düzenlemesini yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi  2005 yılında restore edilmesi için planı çizilen Abide-i Hürriyet Anıtın restorasyonunun yapılması kararını bir türlü uygulamaz !

Türk Dünyası Kültür ve İnsan Hakları Derneği anıtın içinde bulunduğu durum tespitini İBB yetkililerine iletir ,  makaleler yayımlar [6].Bu yönde yapılan şikayetleri İBB yönetimleri duymazdan gelir  . !

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı  Ekrem İMAMOĞLU’na

1-2006 yılında hazırlanmış ve onaylanmış  Abide-i Hürriyet Anıtı Restorasyon Planını daha fazla gecikmeden uygulamaya başlayın.

2-Taşıdığınız Şehremini sıfatı “Şehrin emniyet edildiği muteber kişi” anlamındadır.  Abide-i Hürriyet Anıtı Adalet Sarayının reklam alanı değildir. Şehitliğin önüne dikilen yazılar ve pano şehitlik önünden kaldırılmalıdır.

Dünya genelinde tarihi doku,tarihi çevre diye doğru bir anlayış vardır.Anıt ağaçları önüne  Pano ve yazı konulmaz !

3-İstanbul Büyükşehir  Belediyemiz Abide-i Hürriyet Anıtı Şehitliğinin güvenliğini sağlamaktan aciz değildir. Şehitlik güvenliğini Adalet Sarayından alın İBB olarak siz sağlayın.

4-Şehitlik girişinde  İBB ve Adalet Bakanlığı Logolarının bulunduğu  ziyaret saatinin 09.00-18.00 olduğunu belirten açıklama panosunda elle değişiklik yapıldığı 15.00 olarak düzeltildiği açıkça görülmektedir. Şehitlik ziyaretini 18.00’e kadar uzatın.

5-Güvenliğin sağlanması yönünde Adalet Sarayı ile yapılan protokol süresi uzun yıllar önce sona ermiştir. Lütfen bu protokolü yenilemeyin,yenilemiş iseniz iptal edin.

6-Şehitlikte yapılan hırsızlık tespiti “eski fotoğrafların kıyası ve İstanbul Ansiklopedisi,Reşat Ekrem Koçu gibi yazarların yazıları ile belgelidir” Türk Dünyası Kültür ve İnsan Hakları Derneği’ni müdahil olarak kabul edin.Bilgi birikimimizi İBB ile paylaşmamıza izin verin.

7-Şehitlik ön giriş kapısını açın .Şehitlik girişindeki bekçi kulübesi Şehitliğe aittir .Adalet Sarayı güvenliğinin tasarruf hakkı yoktur .Yapı size aittir.

8-Şehitlikte bulunan Mahmut Şevket Paşa’nın mermer kalpağı, parmaklıkları, Abide-i Hürriyet Anıtı Mescidinin bronz kapısı,Mescit içindeki  bronz avize ÇALINMIŞTIR. Çalınan eşya ve malzemelerle ilgili soruşturma başlatın.

Normalde kimse Şehitlikten çalınmış bir malzemeyi satın almak istemez.Ah lı maldır! Bunu yaparsanız bilmediğimiz bir satıcıda bulunan bu kayıp eşyaların satın alınmasını da önlemiş olursunuz.

9- Mescit’in zemini yaz kış su içindedir ve karanlıktadır.  Mescit içindeki mihrap ve kitabesi görülmemektedir.Bu eksiklikleri dikkate alarak restorasyonu başlatın.

10-Azerbaycan Cumhuriyetinin kuruluş yolunu açan Kafkas İslam Ordusunu kuran Enver Paşa’nın mezarı bu şehitliktedir. Bu sebeple Azerbaycan Cumhuriyetinin kuruluşunun 100.yılı töreni bu mekanda yapılmış Azerbaycan Başkonsolosunun katıldığı törende göndere Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti bayrakları çekilmiş 100 yıl anısına iki fidan dikilmiştir.Bu sebeple Abide-i Hürriyet Şehitliği Türkiye,Azerbaycan,Türk Dünyası için de çok önemlidir [7].

Sorumluluğundaki hazine arazisini Adalet Bakanlığına tahsis eden geçmiş İBB yönetimi ve , yapılan tahsisi Şehitlik yokmuş gibi tasarrufta bulunan  İstanbul Adalet Sarayı yetkilileri rezalet uygulamanın  sorumlusudur. Lütfen duruma müdahale ediniz.

Abide-i Hürriyet Anıtının yapıldığı ışıklar içindeki  mamur dönemini bizlere yeniden yaşatınız.Bunu yaparsanız size Türk Milleti müteşekkir kalacaktır.

Umudumuz sizsiniz geçmiş İBB yönetimlerinin  Padişah türbelerini restore etmekte gösterdiği  fakat Abide-i Hürriyet Anıtına göstermediği ilgiyi  İBB yönetimi olarak  siz gösterin .

Yazısı gönderilir.

   Hazırlanan Röleve ve Restorasyon planında yer verilen Sergi salonuna yer verilmiştir ki bu çok doğrudur.Şehit Mahmut Şevket Paşa’ya suikastın yapıldığı otomobilin burada sergilenmesi uygun olacaktır.

   Şehremini şehrin en güvenilir muteber kişisi sıfatını taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanları Abide-i Hürriyet anıtı Şehitliği ile ilgilenmemiş. Şehit Enver Paşa’ya ,Şehit Talat Paşa’ya düşmanlık hisleri taşıyan bir kısım basının temsilcileri bu durumu görmemiştir.

   Sözde tarihi çevre’ye çok önem veren guruplar Abide-i Hürriyet anıtında yapılan hırsızlıkları da  görmezden gelmiştir.

 Sanat,Tarih ,Kültür açısından Türkiye’nin en güzel ve önemli  ortamı İstanbul’da Abide-i Hürriyet anıtının içinde bulunduğu durumu görmezden gelen ilgilileri kınıyor Sayın Ekrem İmamoğlu’nu ,halkımızı ATATÜRK’ün ziyaret ettiği Abide-i Hürriyet anıtına sahip çıkmaya davet ediyoruz.

                 Kaynak:

[1] Utkan Kocatürk-Doğumundan ölümüne kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü S.405 Atatürk Araştırma Merkezi

[2] Tarihi Fotograflarla Türk –Afgan Dostluğu

[3] Reşat Ekrem Koçu-Tarih Dünyası.Yıl:1 Sayı:8 Ağustos 1950

[4] Ahmet Vefik Alp-Timeturk 13.1.2009 Abide-i Hürriyette Şehitlerin kemikleri sızlıyor.

[5] VARYAP AVRUPANIN EN BÜYÜK ADALET SARAYI BURADA YÜKSELİYOR

[6] Celal Öcal-Düşünce ve Tarih Dergisi Aralık 2018 Yıl:5,Sayı:51 Dergi kapağından haber “İSTANBUL’UN GÖRMEZDEN GELİNEN KÜLTÜR VARLIĞI ABİDE-İ HÜRRİYET ŞEHİTLİĞİNE SAHİP ÇIKILMALIDIR”

-Terakki Mecmuası 2019

[7] Türk Dünyası Tarih Dergisi Haziran 2018 sayısı .Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı.

    1-Time Türk-13.1.2009 Ahmet Vefik Alp.”Abide-i Hürriyette Şehitlerin kemikleri sızlıyor”

    2-Celal Öcal-Düşünce ve Tarih Dergisi .Aralık 2018 Yıl:5 Sayı:51 “Abide-i Hürriyet Şehitliğine sahip çıkılmalıdır.   .

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
error: Uyarı: Korumalı içerik !!