EKONOMİMANŞET

VERGİ YAPILANDIRMASINDA SON GÜNLER

Adana Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyenler için son başvuru süresinin 30 Eylül Perşembe günü sona ereceğini hatırlattı.

Güner, milyonlarca insanı ilgilendiren ve 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı kanunun önemli fırsatlar sunduğunu bildirdi. 

Yapılandırma kanununun; gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile ecrimisil borçlarının yanı sıra vergi dairelerince takip edilen diğer tüm idari para cezalarını kapsadığını belirten Güner,   bu borçların  18 eşit taksitte 36 aylık bir sürede ödeme imkânı bulunduğunu ifade etti. 

Güner, “Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenler; isterlerse ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapabilir ve getirilen imkânlardan yararlanabilirler. İsterlerse birinci taksiti süresinde ödedikten sonra geri kalan taksitlerin tamamını ikinci taksit ödeme süresi içinde ödeyerek indirim imkânlarından yararlanabilirler” bilgisini verdi.

Güner, devam eden vergi incelemeleri ve takdir işlemleri için de kanundan yararlanılabileceğini belirterek, “Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan yapılabilecek. Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak, işletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilebilecektir” dedi.

2020 yılı Kasım ayında yayımlanan 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan veya 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilen borçlardan 7326 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödemeleri devam edenlerin talep etmeleri halinde bu kanunun imkanlarından da yararlanabileceklerini belirtti.

Kanunun kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getirdiğini hatırlatan Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner,“vergi dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların zam ve faizleri Yİ-ÜFE oranında yaklaşık dörtte üç oranının üzerinde azaltıldığını belirterek, vergi aslına bağlı cezaların da tamamen silindiğine dikkati çekti. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da yarısı oranında indirim yapılıyor.” dedi.

Güner, ayrıca, “borcun peşin olarak ilk taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi ayrıca Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutarın %90 nın tahsilinden vazgeçilmekte, yapılandırılan borcun idari para cezası olması halinde ise ceza aslından ayrıca %25 oranında indirim yapıldığını belirten Güner,  “Borcun tamamının ilk 2 taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi halinde, yine katsayı alınmayacağını, Yİ-ÜFE de % 50 indirim yapılacağını, borcun idari para cezası olması halinde ise ceza aslından ayrıca %12,5 oranında indirim yapılacağını” bildirdi.

Güner, kanunun, ihtilaflı alacakların yeniden yapılandırılması ve sulh yoluyla çözüme kavuşturulmasına da imkân sağladığını belirterek, “Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ihtilafın bulunduğu aşama ve ihtilafa ilişkin verilmiş yargı kararları esas alınarak kanunda farklı oranlarda ödemeler öngörülüyor. Bu alacakların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde de Yİ-ÜFE tutarından ve idari para cezalarının aslından aynı şekilde indirim yapılacak” diye konuştu.

Halen vergi incelemesinde olan veya takdir işlemleri devam eden mükelleflere de bu kanun kapsamında önemli fırsatlar sunulduğunu belirten Ümit Güner, şöyle devam etti:

“Kanun kapsamında pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyan edilen vergilerin ödemeleri kolaylaştırılıyor ve bu müesseseleri kullanmak suretiyle vergi dairesinin bilgisi dışında kalan hususların beyan edilmesi sağlanıyor. Pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyan üzerine ödenecek tutarların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde de Yİ-ÜFE tutarından indirimler yapılacak” 

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI İMKÂNI 

Adana Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, bu kanunla getirilen en önemli düzenlemelerden birinin de  matrah artırımı olduğunu vurgulayarak,  mükelleflerin2016-2020 yılları için matrah veya vergi artırımında bulunmaları halinde geçmişe dönük olarak herhangi bir vergi incelemesine muhatap olmayacaklarını kaydetti.

Güner, “7326 sayılı Kanunla  getirilen düzenlemeye göre matrah ve vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde bu vergilerden de %10 indirim yapılacak” dedi. 

 Yapılan Düzenlemenin işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi ve taşınmaz ile amortismana tabi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesine de imkan verdiğini belirten Güner;

Kira geliri elde etmesine rağmen beyan etmeyen veya eksik beyan eden mükelleflerin de bu imkandan yararlanabileceklerini belirterek önemli kolaylıklar getiren düzenlemeden faydalanmak için son başvuruların 30 Eylül 2021 Perşembe günü sona ereceğini vurguladı. 

 BAŞVURU VE ÖDEMELER

Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 30 Eylül 2021 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerektiğini belirten Ümit Güner, bu konuda şu bilgileri verdi:

“Kanunun 2’nci maddesinden yararlanmak isteyen borçlular, başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Ancak, unutulmamalı ki Kanunun 4 üncü maddesinin bir ila yedinci fıkraları kapsamında yapılandırılan alacaklar ile matrah artırımı üzerine tahakkuk eden vergiler için ödemeler peşin veya 6 taksitte yapılabilecek.

Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 01 Kasım 2021 (bu tarih dâhil) tarihine kadar yapılması gerekiyor.”

Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan birinin de taksitle ödemeyi tercih edenlerin ilk iki taksiti süresinde ödemeleri olduğunu hatırlatanVergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, kanunla ilgili her türlü soruya,  Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr) adresinde yer alan dokümanlardan veya Alo 189 VİMER aracılığıyla cevap alınabileceğini,  İnteraktif Vergi Dairesi’nin ise 7/24 halkın hizmetinde olduğunu sözlerine ekledi.

Arkadaşlarınızla paylaşın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
error: Uyarı: Korumalı içerik !!

Reklam Engelleyici Algılandı

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmak için lütfen reklam engelleyicinizi kapatınız.