SENDİKA HABERLERİ

MÜFREDATTA ŞİDDET VAR!

Eğitim Sen Adana Şube Yürütme Kurulu  "Müfredatta Şiddet Var" konulu basın açıklamasını şube binasında gerçekleştirdi.
Kurum adına açıklamayı şube başkanı Seçil Sönmezyaptı.
 

Değerli Basın ve Kamuoyuna

24 Kasım Öğretmenler Günü, 12 Eylül darbecileri tarafından, öğretmenlere yönelik hak kayıplarının; itibarsızlaşmanın; öğretmen örgütlerini kapatmanın, baskının vb. üstünü örtmek için kullandıkları sahte bir güne dönüştürülmüştür. Benzer olarak bugünde, hükümet ve siyasiler 24 Kasım’ı öğretmenlik mesleğinin önemi ve kutsallığı, öğretmenlerin fedakârlıkları vb. hamasi söylemler ile öğretmenleri sorunlarından ve sorunlarına yönelik tartışmalardan uzaklaştırmanın bir aracı olarak kullanmaktadır.

Sendikamızın bir süredir performans değerlendirmesine, öğretmen strateji belgesine, MEB bütçesine vb. karşı yürüttüğü faaliyetleri kapsamında bugün Cinsiyetçi müfredatın gündemleştirilmesine yönelik Müfredatta Şiddet Var konulu basın açıklamamıza hoşgeldiniz.

Müfredatta Şiddet Var

Değerli Basın ve Kamuoyuna

Bir ülkenin eğitim politikaları, o ülkede bireylerin hangi değerler üzerinden biçimlendirilmesi isteniyorsa, o şekilde oluşturulur. Ülkemiz tarihinde eğitim politikaları her dönem laik, bilimsel, demokratik ve anadilinde eğitim anlayışından uzak yapılanmıştır. AKP iktidarı da uyguladığı politikalarla eğitimi herkesin erişebileceği, hoşgörülü, sorgulayan, eleştiren bireylerin yetişmesini sağlayan mekanizma olmaktan daha fazla uzaklaştırmıştır. Bugün eğitim sistemimiz piyasacı, milliyetçi, militarist ve giderek dinsel bir içerik kazanan muhafazakâr egemen ideolojinin denetimi altındadır. Siyasi iktidar, iktidar gücüyle eğitim sistemini kendi ideolojik-siyasal hedeflerine uygun olarak biçimlendiriyor.

Müfredat hazırlanırken evrensel bilimsel ilke ve değerlerin kazandırılması amaçlanmalıdır.

Geleneksel kadınlık rollerini İslami kurallar ile meşrulaştırmaya çalışan MEB, eğitimin en önemli unsuru olan ders kitapları ile erkeği kutsayıp kadını yok sayan politikalarla kadına yönelik şiddeti meşrulaştırıyor.  ‘Yeni’ müfredat ataerkil aile yapısının ve erkek egemen toplumun ailedeki varlığını tam anlamıyla koruyup yüceltiyor. ’Yeni’ müfredatta erkek egemenliğine dayalı aile yapısını ve patriyarkayı koruyup yücelten pek çok ifade yer almıştır.  Zaten mevcut iktidarın kadın haklarına yaklaşımı göz önünde bulundurulduğunda, eğitim alanında eşitlikçi yaklaşım beklenmesi gerçekçi görünmemektedir.

Toplumsal muhalefetin OHAL ve KHK’lerle  susturulduğu,  öğretmenlerin iş güvencesiyle tehdit edildiği bu süreçte cinsiyetçi, anti laik müfredat işlenmeye başlandı. Demokratik itiraz hakkı yok sayıldı. İşyerlerinde antidemokratik uygulamalar yaygınlaştırıldı.

 

Türkiye'de eğitim alanında son dönemde yapılan değişikliklerin, yakın gelecekte yaratacağı sonuçlarla birlikte, ciddi bir şekilde değerlendirmek,  içinde barındırdığı tehlikeler hakkında toplumu uyarmak ve bütün bu gelişmelere karşı mücadele etmek Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak bizim en önemli görevimizdir.

   Çünkü biz;

  • Temel bir hak olan eğitimin, özelleştirilerek, eğitime erişecek yeterli gelire sahip olmayanların çocuklarının yoksulluğa mahkûm edileceğini ve bu gelişmenin en büyük mağdurunun kız çocukları olacağını biliyoruz.
  • Eğitim programları, ders kitapları ve oyun materyalleri cinsiyetçilikten ve homofobik içeriğinden arındırılmazsa cinsiyet eşitliğini sağlayamayacağımızı biliyoruz.

 

  • Ders kitaplarında, tarihte, edebiyatta, sanatta, sporda, bilimde, siyasette öne çıkan kadınlar görünür kılınmazsa, kadına bakış açısının değişmeyeceğini biliyoruz.

 

  • Ders kitapları ve eğitim materyallerinin üretim sürecine sendikaların, eğitimcilerin, kadın örgütlerinin, toplumsal hareketlerin görüşleri alınmazsa oluşturulacak müfredatın eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik olmayacağını biliyoruz.

 

  • Anadilinde eğitime, insan hakları ve demokrasi kapsamında yaklaşılmazsa, farklılıklarımızı koruyamayacağımızı, toplumsal barışı sağlayamayacağımızı biliyoruz.

 

  • Tarikat ve cemaatlerle ortak yürütülen faaliyetler, imzalanan protokollerle çocuklarımızın geleceğinin karartılmak istendiğinizi biliyoruz.

 Bilinmelidir ki; Eğitim Sen olarak toplumun bütün bireylerinin, temel insan hakları ve özgürlükleri doğrultusunda, herkesin kendi anadilinde, cins ayrımcı olmayan, eşit demokratik, laik, bilimsel, parasız ve kamusal nitelikli eğitim görmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Sorgulayan, itaat etmeyen, haksızlığın karşısında duran, cinsiyet eşitliğini savunan bireyler yetiştireceğiz

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmak için lütfen reklam engelleyicinizi kapatınız.
error: Uyarı: Korumalı içerik !!