YURT HABERLERİ

51 BARO’DAN ORTAK AÇIKLAMA “SAVUNMA ÖZGÜRLÜKTÜR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın

“Diyanet İşleri Başkanlığı’na
yapılan saldırı devlete yapılmış sayılır” söylemi sonrasında Barolar ve
tabip odaları başta olmak üzere meslek odalarının yapılarının yeniden
belirlenmesi gerektiğine işaret etmesine Adana Baro Başkanı Av. Veli
Küçük’ün de aralarında olduğu 51 baro Başkanı imzasıyla ortak açıklamada
bulunuldu.
“Adalet için, demokrasi için, hukuk devleti için, insan hakları için,
yurttaşlarımızın hak ve özgürlükleri için, memleketimiz için savunmaya
özgürlük” mesajı verildi.
Açıklamada : “Esas görevi yurttaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini
korumak, bağımsız yargıyı ve hukuk devletini savunmak olan baroları yok
etmeye yönelik girişimde bulunanlar bugüne kadar başarılı olamamıştır.”
denildi.
BASINA VE KAMUOYUNA
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından "Baroların seçim sisteminde değişiklik
yapılacağına" ilişkin beyanat üzerine, konu bazı basın ve yayın
organlarınca, Barolara üyeliğin zorunlu olmaktan çıkarılacağı, her ilde
birden fazla Baronun kurulmasına izin verileceği ve seçim sisteminin
değiştirileceği şeklinde haberleştirilmiştir.
Anayasamızda açıkça yazılı olduğu üzere; Türkiye Cumhuriyeti laik,
demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Güçlü bir demokrasiye sahip
olmanın ilk şartı, tüm dünyada da kabul edildiği üzere, hukuk devleti
ilkesinin tüm kurumları ile işler halde olmasından geçer. Hukuk devleti;
ancak güçlü, bağımsız ve tarafsız bir yargı erkinin varlığı ile hayat
bulur.
Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesinde yer alan “yargının kurucu unsuru olan
avukat, bağımsız savunmayı temsil eder” düzenlemesinin de bu amaca
hizmet ettiği tartışmasızdır. Bu hükmün; avukatın müvekkili ve her türlü
otoriteye karşı bağımsızlığını ve özerkliğini ifade ettiği de, kabul
edilmesi gereken bir gerçektir.
Avukatın bu bağımsız ve özgür yanının koruyucusu, milyonlarca yurttaşın
temel hak ve özgürlüklerinin yılmaz savunucuları gücünü ve kamu kurumu
niteliğini Anayasadan alan bir Cumhuriyet kurumu olan Barolardır.
Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddeleri ile düzenlenen “Hukukun
üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara
işlerlik kazandırmak” görevi barolara meslek örgütü olmasının yanı sıra,
çağdaş bir hukuk devletinin tüm organlarıyla hakim kılınması için çok
önemli toplumsal bir rol vermektedir.
Yıllardır mesleğimizi ifa ederken yaşadığımız yakıcı sorunlara bir türlü
çare üretilmemişken, meslektaşlarımız salgının neden olduğu etkiler
nedeniyle iki ayı aşkın süredir ekonomik sorunlar ile boğuşurken,
avukatların mesleki güvenceleri her geçen gün erozyona uğratılıp
savunmanın temsilcilerini dikkate almaksızın yapılan fiili uygulamalar
kural halini alırken, bir FETÖ projesi olduğu bilinen söz konusu
tartışmaların odağındaki baroların yapısı ve seçim usulleri üzerinden
yaratılan tartışmaların hangi demokratik gerekçelere dayandırıldığı,
varılmak istenen sonucun ne olduğu izaha muhtaçtır.
Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; Anayasa ve Avukatlık Kanunu'nun
yüklediği görev ve verdiği yetkiye dayanarak bağımsız savunmayı temsil
etmekte olan baroların, kendi yasalarında yapılması planlanan söz konusu
değişikliğe dair görüşü sorulmamış, sürece dair hiçbir şekilde dahil
edilmemişlerdir.
Avukatların ve baroların kendilerini ilgilendiren kanundaki düzenleme
öncelikle avukatlara ve barolara sorulmalı iken, avukatlar ve barolardan
kaçırılarak taslak düzenleme yöntemi adil, hakkaniyetli ve doğru
değildir.
Gizlenen taslak sebebiyle kamuoyuna yansıyan içerikle ilgili olarak şunu
belirtmek isteriz:
1.) Demokratik bir süreç işletilmeden ve özellikle avukatlara ve
barolara görüş ve fikirleri sorulmadan, gizli kapılar ardında yürütülen
tartışmalarla baroların bu yetkisinin budanacağı, kanunda yer alan
"işlerlik kazandırmak" kısmının çıkarılıp başka bir maddeyle baroların
dava açma hakkının tamamen elinden alınacağı anlaşılmaktadır. Bu çok
tehlikeli yaklaşımın, söz konusu değişikliğin esas emellerinden birinin
yurttaşların hak ve özgürlüklerinin barolar tarafından korunmasının
önüne geçmek olduğu aşikardır.
2.) Taslak bugüne kadar barolarla paylaşılmasa da; basına yansıyan ve
yine yetkili ağızlarca da ifade edilenlerden öğrenebildiğimiz kadarı
ile; bir ilde birden fazla baro kurulması, barolara üyeliğin zorunluluk
kapsamından çıkartılması, Avukatlık Kanunundaki mevcut seçim sistemi
yerine nispi temsil sisteminin getirilmesi, delege sayılarının
değiştirilmesi ve avukatlar ile barolara verilen “Hukukun üstünlüğünü ve
insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak”
hak ve görevine ilişkin olan tüm bu değişiklik taleplerinin Avukatlık
Kanunundaki mevcut düzenlemeyi daha ileriye değil geriye götüren bir
nitelik olduğundan, bu girişimleri hiç kabul etmiyoruz.
3.) Bugüne kadar hiçbir baroda hayat bulmayan ve demokratik olarak
birbirini kollayan avukatlar yerine örgütlerin, grupların etkin olacağı
ve barolarla avukatların fiilen ve hukuken bölünmesine hizmet edecek
taslaktaki değişiklikler tüm avukatların ve yurttaşlarımızın kırmızı
çizgisi olmak zorundadır.
Unutulmamalıdır ki, Barolar Cumhuriyetimizin en köklü kamu
kurumlarındandır. Bu sebeple Baroların demokratik yapısını bozacak,
Baroları işlevsiz ve atıl kılacak, bağımsız ve özgür savunmaya ket
vuracak tüm girişimlerin Cumhuriyetin kuruluş felsefesine aykırılık
teşkil edeceği açıktır.
Biz aşağıda imzası bulunan barolar, görüş ve düşüncelerimiz alınmadan,
bizleri yok sayan oldubitti şeklinde yasa değiştirmeye yönelik hiçbir
antidemokratik tavrı kabul etmiyor; savunmayı işlevsiz, iktidara bağlı
ve atıl kılacak müdahalelerden vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha
ifade ediyoruz.
Bugün esas görevi yurttaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini korumak,
bağımsız yargıyı ve hukuk devletini savunmak olan Baroları yok etmeye
yönelik girişimde bulunanlar bugüne kadar başarılı olamamıştır.
Avukatlar, yurttaşlarımız ve kamuoyu bu gelişmeleri yakından
izlemektedir. Bu girişim, avukatlar, yurttaşlarımız ve kamuoyu nezdinde
unutulmayacaktır.
Tüm kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
1. Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK
2. Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa KÖROĞLU
3. Aksaray Barosu Başkanı Av. Ramazan Erhan TOPRAK
4. Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet Melik DERİNDERE
5. Ankara Barosu Başkanı Av. R.Erinç SAĞKAN
6. Antalya Barosu Başkanı Av. Polat BALKAN
7. Ardahan Barosu Başkanı Av. Osman Nuri YILDIZ
8. Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur ÇAĞAL
9. Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan BOZKURT
10. Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol KAYABAY
11. Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat PARLATIR
12. Batman Barosu Başkanı Av. Abdülhamit ÇAKAN
13. Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime AYNUR
14. Bingöl Barosu Başkanı Av. Hanifi BUDANCAMANAK
15. Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat ÖZGÜL
16. Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan GEDİK
17. Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN
18. Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent ŞARLAN
19. Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İLHAN
20. Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN
21. Düzce Barosu Başkanı Av. Azade AY
22. Erzincan Barosu Başkanı Av. Adem AKTÜRK
23. Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa ELAGÖZ
24. Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI
25. Giresun Barosu Başkanı Av. Soner KARADEMİR
26. Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün CANAN
27. Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem DÖNMEZ
28. Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal ÇANKAYA
29. İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet DURAKOĞLU
30. İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL
31. Kars Barosu Başkanı Av. İbrahim BAŞTİMAR
32. Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit DURSUN
33. Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Talat APAYDIN
34. Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay HINIZ
35. Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR
36. Malatya Barosu Başkanı Av. Enver HAN
37. Manisa Barosu Başkanı Av. Ali ARSLAN
38. Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK
39. Mersin Barosu Başkan Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ
40. Muş Barosu Başkanı Av. Feridun TAŞ
41. Niğde Barosu Başkanı Av. Osman ÇİMEN
42. Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat POYRAZ
43. Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam DİLEK
44. Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL
45. Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ
46. Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat TEKNECİ
47. Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel SUİÇMEZ
48. Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN
49. Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR
50. Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi DOĞRUYOL
51. Zonguldak Barosu Başkanı Av. Özel EROĞLU

 
 
Arkadaşlarınızla paylaşın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
error: Uyarı: Korumalı içerik !!

Reklam Engelleyici Algılandı

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmak için lütfen reklam engelleyicinizi kapatınız.